Building a Stronger Island

Ga jij de uitdaging aan? 


Wat was onze eerste editie op 3 september 2023 een waanzinnig succes! 

Voor de eerste keer zo'n groot evenement organiseren is altijd spannend en natuurlijk hoop je dan ook dat alles goed verloopt en gelukkig deed het dat ook.

Alleen maar blije gezichten, vrolijke kinderen en positieve feedback dus dat gaf ons voldoende energie deze unieke Family Obstaclerun een vervolg te geven :-)

Op 1 september 2024 gaan we dan dus ook voor de tweede keer los op het prachtige Kaageiland, gelegen te midden van de

Kagerplassen in de gemeente Kaag & Braassem.

Op een uitdagend parcours van 5 km (Familyrun) & 8 km staan minstens 25 obstakels en opdrachten op je te wachten.

Omdat het eiland omringt is met water zal deze obastaclerun net even anders zijn dan alle andere in zijn soort en zal water een belangrijk element zijn op het avontuurlijke parcours.


Wat deze obstaclerun bijzonder maakt is dat je onderweg zelf kunt kiezen of je de blauwe (5km) of rode (8km) route of obstakels pakt.

De ticketprijs is per persoon en dus voor beide afstanden gelijk!

Tevens is dit inclusief gratis parkeren en overtocht met het pontje naar het eiland.


Stoere kids vanaf 6 jaar mogen al meedoen mits zij in het bezit zijn van een zwemdiploma en

uiteraard wel in gezelschap zijn van een volwasse van 18jaar of ouder.

Verzamel dus je sportbuddy's, teamgenoten of collega's en trotseer samen deze te gekke spectaculaire run op Kaageiland.

Of je nu een geoefende Obstaclerunner bent, voor de allereerste keer meedoet of als gezin komt om samen vooral veel lol te hebben;

De Obstaclerun Kaageiland is voor iedereen!

Klik op de gewenste starttijd en bestel hier jouw tickets

Onze Sponsoren en teamleden

Als organisator van dit mooie evenement zouden wij nergens zijn zonder deze bedrijven 

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws via onze facebookpagina


Antwoord op uw vragen

Belangrijke info w.b.t. aanvang en verloop van de Family Obstaclerun Kaageiland

Parkeren

Parkeren is gratis! 

Er is voldoende parkeergelgenheid langs in de berm langs het kanaal en er is een groot en klein parkeerterrein beschikbaar aan de Leidsemeerstraat. 

Dit is op ca 3 minuten lopen vanaf het Veerpontje naar het eiland.

Parkeren op het eiland is niet mogelijk.

Laat uw waardevolle spullen zo veel mogelijk in de auto. Deze kunt u eventueel na de run ophalen.

Opslaan persoonlijke

spullen

Wij adviseren u zoveel mogelijk persoonlijke spullen in de auto of thuis te laten. U kunt deze eventueel na de run uit de auto ophalen.

Mocht u toeschouwers meebrengen geef ze dan aan hen in beheer.


Er is wel een mogelijkheid uw persoonlijke spullen als handdoek en droge kleding in een gereserveerd vak te leggen maar hier zal geen beveiliging of bewaking aanwezig zijn.

Dit is dus volledig op uw eigen risico!


Oversteek Veerpontje

De oversteek naar het eiland gaat per veerpont. Deze vaart continue af en aan tussen Kaageiland en de Buitenkaag. Zo heeft u gelijk al het eerste eilandgevoel te pakken.

Voor de deelnemers van de Obstaclerun is op vertoon van het startbandje de oversteek gratis.

Houdt uw startbandje dus om tot u het eiland verlaat!

Douchen / Omkleden

Douchen aan het einde van de run zal gebeuren met behulp van de brandweer. Wij laten het nog even spannend hoe dit gaat plaatsvinden maar reken op een echte Kaagse douche! :-)


Omkleden kunt u eventueel bij de tennisbaan op het eiland op gewoon zoals een obstaclerunner gewend is: Met een handdoekje om op het grasveld bij de start.


Na afloop kunt u gezellig aansluiten bij het Kadefeest naast de finish bij Tante Kee.

Ophaalpunt Startbandje

Bij aankomst op het eiland vanaf het pontje is links op het grasveld het verzamelpunt voor de deelnemers. Hier kunt u direct uw startbandje ophalen op vertoon van uw aankoopbewijs via de Paynplan app. Houdt dus uw aankoopbewijs of een screenshot hiervan gereed zodat er een snelle doorstroming plaatsvindt.

U ontvangt het aantal startbandjes als vermeld op uw aankoopbewijs. 

Risico Voorwaarden

Meedoen aan de Family Obstaclerun is volledig op eigen risico!

Uiteraard zijn wij verzekerd voor incidenten maar bij aanmelding en inschrijving voor de run gaat u akkoord met de voorwaarde zoals wij deze onderaan de website hebben opgesteld.


Het is geen wedstrijd maar een familyrun die vooral veel sportplezier moet meebrengen voor iedereen. 

Vind je iets te spannend twijfel dan niet en sla het over. Er is genoeg leuks op de route voor iedereen.

Doe voorzichtig en veel succes!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities1. Evenement; Obstaclerun' Kaageiland.2. Deelnemer; de persoon die zich op de door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de run.3. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de run.4. Organisator; Viev1 Personal TrainingArtikel 2. Deelname1. Deelname aan de run is uitsluitend mogelijk door de deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig voldaan is.2. Deelname aan de run geschiedt door de deelnemer persoonlijk.3. Het is voor de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derde.4. Indien de deelnemer verhinderd is, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.5. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de run geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om de run geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten. Ook bij onvoldoende deelname behoudt de organisatie zich het recht voor de run te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld zal worden teruggestort.6. Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, een pandemie of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld zijn. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement. Mocht het evenement niet door kunnen gaan a.g.v. het coronavirus, dan zal het evenement verplaatst worden en behoudt de deelnemers zijn/haar ticket voor de nieuwe datum.7. De deelnemer moet te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van de run opvolgen. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van instructies houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan de run te allen tijde stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.8. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.Artikel 3. Aansprakelijkheid1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de run.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de run. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.Artikel 4. Portretrecht1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van voorafgaand, tijdens of rond de run gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Deze foto’s mogen ook ingezet worden voor marketingdoeleinden ter promotie van Down Under, Central Events of de Down Under Obstacle Run.Artikel 5. Persoonsgegevens1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een mailbestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan om schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dit zal stopzetten.2. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn/haar naam in bijvoorbeeld dagbladen en via internet.Artikel 6. Beeldmateriaal1. De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens de run, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.